Pomoc charytatywna

My drukujemy z sercem !!! Wy też możecie !!!

 

 

Zlecając prace pomagacie Państwo w leczeniu, rehabilitacji i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla syna Mikołaja.

Mikołaj ma 19 lat. Od urodzenia choruje na czterokończynowe Dziecięce Porażenie Mózgowe, padaczkę i alergię. Choroba powstała w wyniku niedotlenienia okołoporodowego. Mikołaj samodzielnie nie jest w stanie wykonać żadnych czynności. Porusza się jedynie poprzez kulanie, nie potrafi samodzielnie siedzieć – ma problem z utrzymaniem głowy. Nie potrafi samodzielnie spożywać pokarmów, napoje ma podawane strzykawką. Syn jest dzieckiem niemówiącym, wymagającym całodobowej opieki i pomocy bliskiej osoby. Pomimo znacznego schorzenia i częstych niedyspozycji spowodowanych infekcjami układu oddechowego jest dzieckiem pogodnym, wesołym, ciekawym świata. Pomimo znacznych dysfunkcji i ograniczeń próbuje komunikować się z otoczeniem. Codzienna pielęgnacja, duże potrzeby rehabilitacyjne oraz wspomaganie w komunikowaniu się z otoczeniem wymagają dużego zaangażowania. Niestety koszty rehabilitacji, sprzętu potrzebnego do codziennego funkcjonowania Mikołaja oraz specjalistyczne wizyty są bardzo wysokie.

Do tej pory udało nam się sfinansować zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego w kwocie 24 000,00 oraz fotela rehabilitacyjnego w kwocie 9 800,00. Obecnie zbieramy środki na zakup urządzenia do komunikacji z otoczeniem „Cyber Oko” za kwotę 24 000,00.